Microsoft Help Viewer 2.3.28307

Microsoft Help Viewer 2.3.28307

Microsoft – Shareware – Windows
ra khỏi 35 phiếu
Microsoft giúp người xem là định dạng trợ giúp sử dụng Visual Studio 2010 và Microsoft giúp người xem là định dạng để lựa chọn nếu bạn đang tạo ra giúp cho Visual Studio 2010 Add-In hoặc một thành phần .NET.

Tổng quan

Microsoft Help Viewer là một Shareware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.869 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Help Viewer là 2.3.28307, phát hành vào ngày 22/02/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/02/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 1.1.40219, được sử dụng bởi 38 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Help Viewer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Help Viewer đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Help Viewer!

Cài đặt

người sử dụng 4.869 UpdateStar có Microsoft Help Viewer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản